30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Q&A] Cách ẩn bảng giá trị không xuất hiện trong Power BI?

Question: Chào các bạn, sau khi đăng bài hướng dẫn Cách ẩn giá trị trên báo cáo Power BI thì

Read more

Power Query – Cách tạo cột số thứ tự theo nhóm

Trong thực tế, có những lúc các bạn sẽ cần tạo thêm cột định danh cho chuỗi sản phẩm thay

Read more

[DAX] Cách tính giá trị từ 2 bảng không có mối liên kết

Thông thường việc tính giá trị từ 2 bảng khác nhau thì 2 bảng này cần tạo mối liên kết,

Read more

dataMAKER become Gold on Microsoft Data Analytics

Vừa qua, dataMAKER đã chính thức đạt đủ điều kiện để trở thành đối tác hạng Gold của Microsoft về

Read more