30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách xử lý lỗi mất cột khi dữ liệu bị mất cột

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý khi data nguồn bị mất cột làm Power

Read more

Power Query – Cách dùng Each, If Then Else và Try Otherwise

Cách dùng each: Biểu thức each để truy thông tin giá trị từng dòng trong 1 cột trong cùng 1

Read more

Power Query – Cách xử lý tên cột không đúng

Ở bài viết này, dataMAKER sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn lại đúng vị trí của tên cột

Read more

Power Query – Thay đổi nhanh các giá trị lỗi trong cột

Bài viết này hướng dẫn cách bạn thay giá trị lỗi nhanh trong cột và dễ thao tác. Ví dụ:

Read more

Power Query – Giới thiệu công cụ Column From Examples

Ở bài viết này, dataMAKER sẽ hướng dẫn cho các bạn một công cụ rất hay của Power Query. Công

Read more

Power Query – Nhóm và liệt kê giá trị không trùng lặp trong nhóm

Chào các bạn, hôm nay dataMAKER sẽ hướng dẫn bạn cách nhóm và liệt kê các giá trị không trùng

Read more

Power Query – Thêm cột trong bảng con (xử lý nhiều sheet, file)

Bài viết này hướng dẫn các bạn thêm cột trong bảng con khi xử lý nhiều sheet, file Có 1

Read more

Power Query – Nhóm các dòng và tính tổng của chúng

Bài viết này dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn có thể nhóm các dòng theo loại, tên sản phẩm,… và

Read more

Power Query – Cách dùng thay thế VLOOKUP của Excel

Ai từng làm việc với excel đều biết đến hàm VLOOKUP và sự tiện dụng của nó. Bài viết này

Read more

Power Query – Tự điền những ô trống bằng tính năng Fill

Khi bạn lấy dữ liệu từ 1 table có 1 số cột thường ghép nhiều dòng thành 1 ô lớn.

Read more