30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Ribbon chart trong Power BI

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm đến với 1 loại chart khá độc đáo, đó là Ribbon chart. Nào chúng ta cùng tìm hiểu nhen:

Cách thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị file dữ liệu.

Bước 2: Click chọn biểu tượng  ta được hình dạng chart như sau:

Bước 3: Phân tích và kéo thả các giá trị cần thể hiện vào thuộc tính quen thuộc của chart. Tôi muốn xem Doanh thu từng năm của từng Nhóm sản phẩm/ Sản phẩm/ Nhà cung cấp, tôi thực hiện kéo thả các giá trị như sau:

Axis: Tôi kéo thả giá trị Năm.

Legend: Tôi kéo thả Nhóm sản phẩm/ Sản phẩm/ Nhà cung cấp.

Value: Tôi kéo thả Doanh thu vào đây.

Và kết quả tôi thu được như sau:

Hình trên cho biết doanh thu từng Nhóm sản phẩm qua mỗi năm

Hình trên cho biết doanh thu của từng Nhà cung cấp qua mỗi năm

Bạn sẽ thấy trong hình có 2 phân vùng màu đậm và nhạt, giờ tôi sẽ lần lượt đặt chuột lên từng vùng của 1 năm xem số liệu thể hiện của chúng là gì nhé:

Đầu tiên tôi để chuột lên màu đen thuộc vùng màu đậm của năm 2010, chúng ta sẽ thấy được màu đen là tượng trưng cho nhóm sản phẩm Gia dụng, có doanh thu là 70.611.500 đồng. Thông số này hẳn là đơn giản để chúng ta đọc hiểu phải không nào.

Giờ tôi sẽ thử để chuột lên màu đen thuộc vùng màu nhạt xem sao nhé:

Như tôi đã chú thích trên hình: vùng màu mờ nhạt hơn hẳn này thể hiện cho khoảng cách giữa 2 năm và theo thông số hiện lên ta hiểu được doanh thu của nhóm sản phẩm Gia dụng năm 2010 là 70.611.500 đồng, và năm 2011 có doanh thu là 120.379.000 đồng, như vậy giữa 2 năm cho thấy năm 2011 doanh thu của nhóm sản phẩm này tăng 49.767.500 đồng (tỷ lệ là 70.48%). Về xếp thứ hạng thì doanh thu của nhóm sản phẩm này đứng thứ nhất!

Chúng ta thử xem để chuột lên màu đỏ sẽ thu được kết quả gì nào:

Các bạn thử xem thông số và lý giải xem sao nhé!

Và bài hướng dẫn của tôi lại đến hồi kết rồi, hẹn các bạn trong bài kế tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *