30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power BI: Donut chart

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm quen với Donut chart trong Power BI Desktop.

Cách thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị và upload file dữ liệu cần thể hiện lên chart:

Bước 2: Click chọn Donut chart

Bước 3: kéo thả các giá trị cần thể hiện vào thuộc tính.

Trong loại chart này có 4 thuộc tính thiết yếu: Legend, Details, Values, Tooltips.

Trước hết tôi kéo thả giá trị Nhóm sản phẩm, Doanh thu lần lượt vào thuộc tính Legend và Values.

Hình ảnh trên cho chúng ta doanh thu của 3 nhóm sản phẩm. Bây giờ nếu tôi muốn biết thêm doanh thu của từng sản phẩm thì tôi sẽ kéo thả Sản phẩm vào thuộc tính Details.

Như vậy chúng ta thấy khi có thêm giá trị trên thuộc tính Details. Và khi để chuột lên 1 sản phẩm bất kỳ ta sẽ thấy luôn thông tin doanh thu, tỷ lệ doanh thu của Sản phẩm trong 1 nhóm là bao nhiêu.

Giả sử giờ tôi đổi vị trí Nhóm sản phẩmSản phẩm trong thuộc tính Legend, Details xem chúng ta được gì nhé:

Vậy khi tôi đổi vị trí, vì trong Sản phẩm có tổng cộng 14 sản phẩm, do đó chart thể hiện phân vùng của 14 màu sắc khác nhau, và khi có Nhóm sản phẩm tham gia vào thuộc tính  Details thì toàn bộ chú thích trên chart không thể hiện cho tên sản phẩm mà thể hiện cho nhóm sản phẩm.

Bài hướng dẫn của tôi kết thúc tại đây nhé! Hẹn gặp lại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *