30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn tạo Power BI apps

Tiếp theo bài trước – Tổng quan về Power BI apps – bài này tôi sẽ hướng dẫn cách khai báo và publish một apps lên Power BI.
Cách thức tạo apps trên môi trường Power BI service:

Bước 1: tạo một report trên Power BI Destop. Nếu không có dữ liệu sẵn, các bạn có thể dùng các data sample của Power BI. Chi tiết tham khảo tại đây.
Tiến hành tạo apps: – Chọn Workspaces -> chọn Create app workspace như hình sau:

Tại hộp thoại sau, cung cấp các thông tin cần thiết:
Name your workspaces: nhập tên app workspace
Workspace ID: Power BI tự động ghi nhận thông tin này vào hệ thống.
Available: phần này liên quan đến việc phân quyền, tùy vào tính chất quan trọng của báo cáo mà chọn thiết lập cho phù hợp.
VD: bạn chỉ muốn nội bộ Công ty xem được báo cáo & không cho phép các thành viên thay đổi thông tin nội dung.
Add workspace members: thêm các thành viên vào app workspace
Thông tin cơ bản sẽ như sau:

Lưu ý: không chuyển trạng thái Premium sang On

Chọn Save để lưu lại thông tin.

Kết quả thông tin thể hiện trên apps vừa tạo như sau:

 

Bước 2: Publish apps -> chọn Publish như hình sau:

Cung cấp các thông tin cần thiết:
– Thông tin mô tả, màu sắc cơ bản:

– Chọn App landing page

– Chọn phương thức publish -> sau đó chọn Finish

– Có 2 cách để người dùng có thể truy cập vào được apps trên: send link cho họ & nhắc người dùng add apps trong Apps Store.

Bước 3: kiểm tra truy cập:
Để kiểm tra truy cập của user, tôi sẽ tạo 1 user chỉ có free license và kết quả khi sử dụng user này truy cập vào apps trên:

Như vậy đối với apps từ workspaces sẽ yêu cầu user phải có bản quyền Power BI Pro.

Bước 4: Chuyển apps sang môi trường Power BI premium:
Chọn apps vừa tạo như hình sau:

Chuyển chế độ premium sang On

Lúc này apps có thêm biểu tượng kim cương bên cạnh:

Tiến hành publish lại apps, đăng nhập bằng free user. Lúc này bạn đã có thể xem được toàn bộ report.

 

Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong toàn bộ thao tác khởi tạo, publish và thử nghiệm hoạt động trên 2 môi trường apps bình thường & apps premium.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *