30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Thủ thuật khôi phục mật khẩu tài khoản Power BI

Trong quá trình sử dụng Power BI, có thể đôi khi chúng ta quên mất thông tin mật khẩu đăng nhập vào Power BI. Trên trang Power BI cũng không hướng dẫn chi tiết việc phục hồi thông tin này.

Nếu gặp phải trường hợp trên, bạn truy cập vào link sau: https://passwordreset.microsoftonline.com 

Tiến hành nhập thông tin tài khoản & mã xác nhận như hình sau:

Bước tiếp theo bạn chọn phương thức phù hợp để nhận thông tin mật khẩu mới, VD: dataMAKER chọn nhắn tin mật khẩu qua số điện thoại như sau

Đợi một lúc sẽ có tin nhắn thông báo từ MS đến điện thoại, theo đó bạn sẽ tiến hành đặt lại mật khẩu mới là xong.

 

Have fun,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *