30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Tạo báo cáo bằng biểu đồ Stacked Bar Chart

Thân chào các bạn, ở các bài trước tôi đã hướng dẫn sử dụng 1 vài thủ thuật nhỏ trên Power BI Desktop, còn trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng 1 vài loại biểu đồ, mà trước hết chúng ta sẽ cùng làm quen với biểu đồ Stacked bar chart.

Trước hết tôi tạo bảng dữ liệu cho mình rồi load vào trong Power BI như sau:

Sau khi load dữ liệu vào xong, tôi xây dựng quan hệ cho các bảng như hình sau:

Quay trở về giao diện Report, trong Visualizations ở màn hình góc phải, bạn chọn biểu đồ Stacked bar chart có biểu tượng như hình dưới:

Và khi click chọn xong, bạn sẽ được khung biểu đồ như sau:

Trong mỗi loại biểu đồ có các thuộc tính, tính năng khác nhau. Khi click chọn vào biểu đồ, nhìn vào Visualizations bạn sẽ thấy được các thuộc tính của nó. Cụ thể trong Stacked bar chart có các thuộc tính sau: Axis, Legend, Value, Color saturation, Tooltips và Filters:

Trong bài Hướng dẫn sử dụng các thuộc tính thường gặp trong chart tôi có hướng dẫn các bạn cách dùng chung cho từng thuộc tính. Do đó trong bài Stacked bar chart tôi chỉ hướng dẫn thực hiện thao tác như sau:

Axis: Tôi muốn thể hiện tên sản phẩm trên trục tung, tôi nhấp chuột, thực hiện kéo thả cột Sản Phẩm từ bảng San Pham như hình sau:

Kết quả tôi có như sau:

Bạn vẫn thấy 1 khoảng không gian trắng hơi sờ sợ, nhưng đừng lo, do bạn chưa cho giá trị của trục hoành nên biểu đồ chưa hình thành hoàn chỉnh được, bạn chỉ mới thấy được chữ Sản Phẩm ở trên cùng của biểu đồ thôi. Giờ thì tôi sẽ chọn giá trị trên trục hoành bằng cách sử dụng thuộc tính Value.

+ Value: Bạn có thể chọn 1 hoặc hơn 1 giá trị trong thuộc tính này. Trước hết tôi thực hiện với 1 giá trị trước.

Tôi nhấp chuột, kéo, thả cột Doanh thu trong bảng Sale Datamaker vào trong thuộc tính này. Các bạn xem hình sau:

Và kết quả tôi có như sau:

Nếu tôi chọn thêm 1 giá trị thứ 2 là Đơn giá của sản phẩm để thể hiện trên trục tung, tôi thực hiện kéo thả và được kết quả như sau:

Như vậy tôi đã vẽ được biểu đồ stacked bar chart với giá trị thể hiện trên trục hoành là Doanh thu và Đơn giá, vì Đơn giá có giá trị nhỏ hơn Doanh thu nên trong thuộc tính Value tôi để Đơn giá thể hiện trước, giá trị ở trục tung tôi để là Sản Phẩm. Trong đó Doanh thu tôi chọn thể hiện là màu đỏ, còn Đơn giá được thể hiện là màu xanh. 2 giá trị này nằm chồng lên nhau. Và đây chính là 1 trong những cách sử dụng của Stacked bar chart.

Để dễ hướng dẫn trong bài này, tôi xóa giá trị Đơn giá đi, chỉ để lại Doanh thu trên trục hoành.

Bây giờ tôi muốn cho các sản phẩm có màu sắc khác nhau cho biểu đồ của mình thêm phần thú vị và sinh động, tôi nhấp chuột, kéo, thả cột Sản Phẩm từ bảng San Pham vào thuộc tính Legend như hình sau:

Tôi được kết quả như sau:

Giờ các bạn thử nhìn hình sau để so sánh khi ta sử dụng thêm thuộc tính Legend xem sao nhé!

+ Thuộc tính Color saturation: Tương tự tôi nhấp chuột, kéo, thả cột Sản Phẩm từ bảng San Pham vào thuộc tính này (trước đó tôi bỏ cột Sản Phẩm trong thuộc tính Legend đi, nếu không bạn sẽ không thực hiện việc kéo thả được) và sẽ có được kết quả như sau:

+ Tooltips: Tôi muốn biết tên Sản Phẩm đầu tiên trong biểu đồ này tôi có là gì, tôi nhấp chuột, kéo, thả cột Sản Phẩm từ bảng San Pham vào thuộc tính này và bỏ cột Sản Phẩm trong thuộc tính Axis đi. Khi kéo thả xong, bạn nhớ chọn 1 trong các chức năng mà bạn cần thể hiện trên biểu đồ, ở đây tôi chọn First.

Và tôi được kết quả như sau:

Như các bạn thấy tôi đã chọn First và kết quả trên biểu đồ thể hiện tên đầu tiên (xếp theo bảng chữ cái) là Bàn phím cùng với doanh thu bán được từ bàn phím.

+ Filters: tôi chỉ muốn chọn ra 3 sản phẩm tôi cần xem doanh thu của nó là bao nhiêu.

Trong bài này các bạn cần lưu ý như sau: nếu các bạn có từ 2 giá trị trở lên trong thuộc tính Value, các bạn sẽ không sử dụng được tính năng Legend và Color Saturation này nhé!

Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn xong cách sử dụng Stacked bar chart cùng các thuộc tính của nó. Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *