30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Tính năng Plot Area cho chart trong Power BI Desktop

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chèn hình ảnh logo vào chart của mình với tính năng Plot Area của Power BI Desktop.

Dưới đây là hình ảnh chart ban đầu sau khi tôi tạo xong:

Click chọn vào format, chọn Plot Area:

Sau đó click chọn +Add Image. Chọn nơi lưu giữ hình ảnh hoặc logo bạn muốn chèn và Open:

Kết quả tôi được 1 chart như hình sau:

Trong Plot Area có 2 thuộc tính Transparency và Image Fit.

Transparency: Tăng giảm độ ẩn nhạt hay đậm nét cho hình ảnh logo bạn chèn vào. Như hình trên thì logo tôi chọn có vẻ quá đậm, tôi sẽ tăng tỷ lệ mờ nhạt cho logo này và tôi được hình ảnh như sau:

Image Fit: cho phép bạn hiệu chỉnh logo nằm giữa chart, Fill hay Fit với chart. Giả sử ở đây tôi chọn Fit thì tôi sẽ được kết quả như sau:

Vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn thêm 1 tính năng của Power BI Desktop. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *