Hiệu chỉnh background và Border cho chart

Chào các bạn,

Khi tạo chart xong, 1 background màu cho chart của mình sẽ giúp cho chart bớt độ tẻ nhạt khi cần thiết, và khi 1 page trong Power BI Desktop có quá nhiều chart thì thỉnh thoảng tạo hiệu ứng border ngăn cách rõ rệt giữa các chart. Do đó trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng 2 tính năng này trong phần format.

BACKGROUND

Chart của tôi trước khi thay đổi background:

Bạn vào format, click bật tính năng Background như hình sau:

Background: gồm 2 thuộc tính Color và Transparency

+ Color: chỉnh màu sắc cho background chart

+ Transparency: chỉnh độ đậm nhạt của màu sắc Background

BORDER

Dưới đây là hình ảnh trước khi tạo hiệu ứng Border

Bạn vào format, click bật tính năng Border như hình sau. Sau đó bạn chọn lại màu sắc cho border theo ý thích

Và kết quả tôi có được như sau:

Chúc các bạn ứng dụng thành công 2 tính năng này cho trường hợp cần thiết nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *