30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng hàm FIRSTDATE() – LASTDATE()

Toàn bộ các hàm tôi nói trong bài này đều là hàm về thời gian.

FIRSTDATE – LASTDATE

Hàm này bạn cũng có thể sử dụng đơn lẻ hoặc sử dụng kết hợp với các hàm khác. Tuy nhiên nếu dùng đơn lẻ thì chỉ áp dụng cho 1 dòng, nếu bạn muốn sử dụng hàm này cho toàn bộ 1 cột (cột có nhiều ngày, tháng, năm) thì bạn phải đi kèm với hàm ALL

Cú pháp:

FIRSTDATE(<Dates>)

LASTDATE(<Dates>)

Tham số:

– Dates: Khai báo tên cột dữ liệu kiểu datetime.

Giá trị trả về: ngày đầu tiên có trong cột dữ liệu.

Ví dụ: Cột Dates trong bảng Sale Datamaker ở dòng đầu tiên thì ngày tháng năm là 31/12/2010, và dòng cuối của cột là 24/05/2016, tôi muốn biết ngày đầu tiên (hay ngày cuối) của cột Dates là ngày mấy, tôi viết hàm như sau:

= FIRSTDATE(all(‘Sale Datamaker'[Dates]))

= LASTDATE(all(‘Sale Datamaker'[Dates]))

Và tôi có được kết quả như 2 hình sau:

Chúc các bạn thực hiện thành công nhé.

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng hàm FIRSTDATE() – LASTDATE()

 • 10/08/2020 at 10:47 AM
  Permalink

  nếu mình cần lấy ngày đầu tiên có dữ liệu tồn kho, trong 1 chuỗi ngày được trả về từ hàm datesbetween, ngày đầu tiên ghi nhận tồn kho có thể khác với startdate của chuỗi, thì làm thế nào ạ?
  Ví dụ: mình muốn ghi nhận số tồn kho ngày đầu tiên, trong chuỗi từ ngày 10/06/2020 – 10/07/2020, mà ngày đầu tiên có ghi dữ liệu là ngày 12/06/2020

  Reply
  • 11/08/2020 at 12:42 PM
   Permalink

   Chào bạn,
   Bạn kiểm tra lại tham số truyền vào trong chuỗi ngày được trả về từ hàm datesbetween() so với tham số đầu vào của bảng ghi nhận ngày tồn kho đầu tiên. Do mình không biết hàm bạn viết thế nào nên cũng khó để check, bạn có thể gửi sample qua email để mình check giúp.

   Regards,

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *