30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng chart Icon Map trong Power BI Desktop

Chào các bạn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chart Icon Map trong Power BI Desktop.Icon Map cho phép bạn hiển thị dữ liệu địa lý của mình trên bản đồ với các biểu tượng hoặc hình ảnh đại diện cho từng điểm.

 

Sau khi có dữ liệu trên Power BI, bạn vào Visualization chọn vào 3 dấu chấm như hình sau:

Tiếp theo có các sự sựa chọn sẽ mở ra, bạn tiến hành chọn import from marketplace để tìm kiếm chart mà mình cần.

Cửa sổ Power BI Visuals xuất hiện tại thanh tìm kiếm nhập vào Icon map rồi tiến hành tìm kiếm, sau khi Icon Map chart hiển thị lên bạn tiến hành thêm chart vào

 

Thông báo chart đã được import vào thành công.

Sau khi chart đã được import trên power BI Desktop. Bạn vào Visualization chọn Icon Map như hình sau:

 

Bạn sẽ nhận được kết quả như hình sau:

Bây giờ đến phần chúng ta chọn dữ liệu muốn cho vào Icon Map này nhé. Và trong 1 page ta có thể tạo được nhiều Icon Map. Tại đây ta có bốn thuộc tính là  Category, Icon, Longitude, Latiude. Tôi sẽ kéo thả thông tin ShipName, long, lat, Icon vào các thuộc tính này.

Để hiển thị được dữ liệu hình ảnh cụ thể hơn tại thuộc tính Size bạn kéo thả thông tin Icon Size vào.

Kết quả của bài trên ta có thể dễ dàng xem được khu vực đó và hành trình tàu tồn tại trong những khu vực mà bạn di chuột trên bất kỳ các biểu tượng và nó sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về con tàu. Hãy làm thử nhé chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *