30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng As TimeLine trong Power BI Desktop

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng AS TIMELINE. As TimeLine là một hình ảnh biểu đồ kiểu Gantt cho phép bạn thể hiện dữ liệu như một chương trình quản lý dự án. As TimeLine giúp bạn trình bày dữ liệu dễ dàng trong power BI, bạn có thể thấy sự hữu ích của nó hy vọng nó sẽ thu hút sự chú ý của bạn.

Dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng bây giờ ta bắt đầu nhé!!!

Bạn vào Visualization chọn vào 3 dấu chấm như hình sau:

Tiếp theo có các sự sựa chọn sẽ mở ra, bạn tiến hành chọn import from marketplace để tìm kiếm chart mà mình cần.

Cửa sổ Power BI Visuals xuất hiện tại thanh tiềm kiếm nhập vào As TimeLine rồi tiến hành tiềm kiếm, sau khi As TimeLine chart hiển thị lên bạn tiến hành thêm chart vào

Thông báo chart đã được import vào thành công.

Sau khi chart đã được import trên power BI Desktop, bạn vào Visualization chọn  chart vào như hình sau:

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Nhìn về phía bên phải màn hình bây giờ đến phần chúng ta chọn dữ liệu muốn cho vào As TimeLine này nhé. Tại đây chúng ta có 4 thuộc tính là: Entity, Category, Start Date và End Date. Tại thuộc tính Entity bạn kéo thả thông tin Task vào, sau đó tại thuộc tính Category tôi sẽ kéo thả thông tin Track vào, tiếp đó tại Start Date tôi thả giá trị Start Date vào và cuối cùng là thuộc tính End Date tôi sẽ kéo thả End Date vào. Bạn sẽ được kết quả như hình bên dưới:

Bài viết của tôi kết thúc tại đây, các bạn có thể format lại theo sở thích của mình, cám ơn mọi người đã quan tâm, chúc các bạn thành công nhé!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *