Forrester công nhận Microsoft dẫn đầu nền tảng BI trong doanh nghiệp

Theo đánh giá mới nhất mới cập nhật trong quý 3 năm 2019. Forrester đã công nhận Microsoft dẫn đầu nền tảng BI trong doanh nghiệp.

Các đánh giá của Forrester ghi nhận rõ các điểm mạnh/yếu của từng nhà cung cấp. Với Microsoft, Forrester ghi nhận những điểm mạnh rõ nét sau so với thị trường:

  • Khả năng mở rộng: máy học (machine learning) & ngôn ngữ truy vấn tự nhiên (Nature language)

  • Dễ dàng mở rộng nền tảng và khả năng tùy biến cao

  • Các tính năng cần thiết & mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu lớn (big data)

  • Hệ sinh thái và bộ công cụ tích hợp dữ liệu

  • Tùy chọn triển khai linh hoạt: tại doanh nghiệp, điện toán đám mây, và di động

Forrester cũng khuyến nghị các Doanh nghiệp nên xem xét áp dụng Power BI làm nền tảng BI trong doanh nghiệp trước khi xem xét các giải pháp khác.

Các bạn có thể tham khảo thêm báo cáo này tại đây: The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Vendor-Managed), Q3 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *