30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power BI: hướng dẫn sử dụng hàm TODAY () và hàm NOW ()

Chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm Today() và hàm Now() nhé.

Hàm TODAY()sử dụng khi bạn muốn xác định ngày hiện tại, ngoài ra hàm này còn rất hữu dụng khi bạn muốn tính tuổi của 1 người. Bạn có thể sử dụng đơn lẻ hàm này hoặc kết hợp với hàm khác nếu muốn.

Cú pháp:

 TODAY()

Giá trị trả về: trả về giá trị ngày kiểu datetime.

Ví dụ 1: Tôi muốn tính tuổi của 1 người khi tôi có thông tin về năm sinh của người đó là 1986. Tôi sẽ viết hàm như sau:

=YEAR(TODAY())-1986

Khi đó kết quả bạn nhận được sẽ là số tuổi của người sinh năm 1986.

Ví dụ 2: hoặc đơn giản tôi chỉ muốn xác định ngày hiện tại, tôi viết hàm như sau:

=TODAY()

Hàm NOW(): Sử dụng để xác định thời điểm hiện tại (mức độ chính xác tới từng giây).

Cú pháp:

NOW()

Giá trị trả về: trả về giá trị ngày kiểu datetime.

Ví dụ: Tôi muốn ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây của hiện tại:

=NOW()

Bài hướng dẫn này của tôi kết thúc tại đây và hẹn gặp các bạn trong bài sau. Thân chúc các bạn thực hiện thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *