30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

ĐỊNH DẠNG DẤU NGOẶC () CHO CÁC GIÁ TRỊ ÂM

Trong bài viết hôm nay dataMAKER sẽ giới thiệu các bạn cách định dạng dấu ngoặc cho các giá trị âm trong Power BI.

dataMAKER có bảng doanh thu và chi phí bán hàng như hình bên dưới:

dataMAKER thực hiện đưa chúng vào Power BI để phân tích:

Chúng ta có thể thấy rằng lợi nhuận gộp của một số ngày có giá trị âm và chúng ta muốn thể hiện các giá trị âm đó bằng dấu ngoặc bao quanh. dataMAKER sẽ giới thiệu cho các bạn 2 cách để thực hiện điều đó:

Cách 1: Sử dụng hàm Format()

FORMAT (Values, Format_string)

  • Values: Giá trị mà bạn muốn format
  • Format_string: Kiểu định dạng mà bạn muốn áp dụng

Đối số Format_string chấp nhập mã tương tự như mã định dạng số tùy chỉnh trong Excel

Dựa vào đó chúng ta có thể viết biểu thức format định dạng giá trị âm cho cột Profit như sau:

Cách 2: Custom giá trị Profit

Để thực hiện custom giá trị Profit các bạn chọn tab Model-> chọn cột cần custom giá trị, sau đó vào Formating chọn Custom

Nhập kiểu định dạng mà bạn muốn Custom, sau đó chuyển sang tab report để xem lại kết quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *