30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Tính năng tự phát hiện bất thường đã hỗ trợ Power BI Mobile apps

Chào các bạn, chắc các bạn còn nhớ tính năng Phát hiện bất thường đã được giới thiệu trong bản cập nhật tháng 11/2020 vừa rồi. Đây là một tính năng được phát triển bởi nhóm ứng dụng Power BI AI, cho phép người tạo báo cáo phát hiện các điểm bất thường trong dữ liệu chuỗi thời gian thông qua biểu đồ line. Sau đó, khi báo cáo được publish lên Power BI service, người thụ hưởn báo cáo có thể xem các điểm bất thường kèm chú thích.

Giờ đây, với bản phát hành ứng dụng Power BI dành cho thiết bị di động này, người dùng báo cáo cũng có thể xem và hiểu các điểm bất thường trực tiếp từ ứng dụng dành cho thiết bị di động. Khả năng này khả dụng trên tất cả các hệ điều hành (iOS, Android, Windows), ở tất cả các thiết bị hỗ trợ (điện thoại, máy tính bảng, iPad và máy tính xách tay / máy tính để bàn, bao gồm cả Surface Hub).

Khi bạn xem một báo cáo có bật tính năng phát hiện bất thường trên biểu đồ có dữ liệu chuỗi thời gian, bạn sẽ thấy các dấu hiệu bất thường được phát hiện giống như trên visual mà bạn thấy trong dịch vụ Power BI và trong Power BI Desktop.

Trong ứng dụng Power BI dành cho thiết bị di động, có một số cách để mở bảng Điều khiển bất thường để xem thông tin và giải thích bổ sung về các điểm bất thường được phát hiện:

– Bạn có thể nhấn vào chính chỉ báo bất thường – thao tác này sẽ mở trực tiếp ngăn thông tin chi tiết.

– Trên Điện thoại, bạn có thể nhấn More options (…) và chọn Show anomalies từ menu xuất hiện.

– Bạn có thể nhấn vào điểm dữ liệu để hiển thị chú giải công cụ – ở đây bạn sẽ có một hành động mới, Anomalies, hiển thị ngăn thông tin chi tiết.

Trong bảng điều khiển bất thường, bạn sẽ thấy lời giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên về sự bất thường được phát hiện, cũng như các yếu tố liên quan được sắp xếp theo mức độ tác động của chúng. Vuốt từ phải sang trái để xem tất cả các yếu tố có liên quan và điểm này.

Trong khi bảng Điều khiển bất thường được hiển thị, báo cáo trên thiết bị di động vẫn có thể cuộn dưới đó, vì vậy bạn có thể tiếp tục tương tác với báo cáo của mình, cắt và tìm kiếm để hiểu rõ hơn về các điểm bất thường trong dữ liệu của bạn. Đối với mỗi lần tương tác, Power BI chạy lại tính năng phát hiện bất thường để phát hiện sự bất thường trong dữ liệu trong phạm vi.

Theo dataMAKER thì đây là một tính năng rất hữu dụng, thể hiện rõ nét sự tích hợp tuyệt vời của AI và Power BI. Và còn một điểm nữa: cũng giống như Q&A visual, các chú thích này đều là tiếng Anh chứ chưa có tiếng Việt.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *