30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Trải nghiệm tính năng chia sẻ mới trên Power BI

Chào các bạn, Power BI vừa mở rộng thêm tính năng chia sẻ trên Power BI. Cách chia sẻ này khá thân thuộc với những bạn đã quen dùng OneDrive hoặc SharePoint:

Tính năng nâng cấp này cho phép chúng ta có thêm những tùy chọn sau khi chia sẽ báo cáo:

– People in your organization (excludes guest users) -> những thành viên trong tổ chức của bạn
People with existing access -> những thành viên đã có quyền truy cập trong cácworkpase cụ thể
Specific people -> chỉ định thành viên

Những thành viên được thêm vào với 2 tùy chọn People in your organizationSpecific people sẽ luôn có quyền tối thiểu là xem báo cáo. Tuy nhiên, bạn có thể tùy biến thêm những quyền hạn sau:

Reshare permissions (included by default) allows recipients to share the report: cho phép thành viên chia sẻ báo cáo
Build permissions (excluded by default) – allows recipients to build content with the underlying data: cho phép thành viên tạo báo cáo trên bộ dữ liệu (dataset)

Ngoài ra, ở góc độ quản lý thì người quản trị chủ động trong việc thiết lập cho tùy chọn People in your organization như sau: Chọn Tenant settings -> Export and sharing settings -> Allow shareable links to grant access to all People in your organization.

Nếu tắt tùy chọn này đi, người dùng chỉ có thể thao tác với 2 tùy chọn còn lại như sau:

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là kiểm soát việc chia sẻ. Cập nhật mới cho phép chúng ta thao tác nhanh gọn hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Bạn chỉ việc chọn vào phần Manage permissions:

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với đầy đủ thông tin như sau:

Chọn vào tùy chọn Advanced, chúng ta sẽ có thêm một loạt thiết lập khác. Vì các mô tả này đã rõ nghĩa nên dataMAKER sẽ không chú thích gì thêm:

– View, manage, and create Links

– View and manage who has Direct access and grant people direct access

– View and manage Pending access requests and invitations

– View and manage Related content

– Apply Filters or Search for specific links or people

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Như vậy là chúng ta đã có thêm những tùy chọn linh hoạt cho việc chia sẻ báo cáo trên Power BI.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *