30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn cách sử dụng tính năng BOOKMARK để tạo và ẩn bảng Slicer trong Power BI

Trong bài viết này, dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Bookmark trong Power BI để ẩn bảng slicer khi không sử dụng, làm cho báo cáo chúng ta trở nên gọn gàng và phong phú hơn.

dataMAKER có trang báo cáo như hình bên dưới, trang báo cáo gồm 3 biểu đồ:

1. Biểu đồ cột thể hiện doanh thu theo năm

2. Biểu đồ tròn thể hiện doanh thu theo nhóm sản phầm

3. Bảng thể hiện danh thu và chi phí theo sản phẩm

Bây giờ dataMAKER muốn tạo một bảng slicer Country để xem báo cáo doanh thu theo từng quốc gia, để giảm bớt không gian trên trang báo cáo, dataMAKER sẽ tạo slicer và ẩn bảng slicer bằng tính năng Bookmark.

Để tạo bảng Bookmark đầu tiên các bạn cần tạo một hình chữ nhật bằng cách sử dụng tính năng shape ở tab insert để vẽ, sau đó tạo một Slicer country trên hình chữ nhật vừa vẽ. Các bạn group hình chữ nhật và slicer vừa tạo lại với nhau bằng cách giữ phím Ctrl và chọn các giá trị cần group, sau đó click chuột phải chọn tính năng group.

Tiếp theo các bạn vào tab View, chọn mở hộp thoại Selection Bookmarks

Ở bảng Bookmark, cac bạn chọn Add để thêm Bookmark với tên là Slicer Panel (Hiển thị bảng Slicer) và 1 Bookmark với tên Hide Slicer Panel (Ẩn bảng Slicer)

Các bạn click chọn Hide Slicer Panel bên Bookmarks, sau đó tích bỏ chọn icon hide visual bên tab Selection để ẩn slicer thực hiện như hình bên dưới

Tiếp theo các bạn vào tab Insert-> Chọn Button -> Chọn icon Back để ẩn slicer và chọn icon Bookmark để hiển thị Slicer

Sau đó các bạn thiết lập các hành động của các icon, như hình bên dưới, icon Bookmarks cũng thực hiện tương tự icon Back

Sau khi tạo xong bảng Slicer bằng Bookmark các bạn nhấn giữa phím Ctrl chọn vào icon mà các bạn muốn ẩn hiện Slicer.

Như vậy, dataMAKER đã hướng dẫn các bạn các tạo và ẩn Slicer bằng tính năng Bookmark, hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *