30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn cách tạo Waterfall Chart trong Power BI

1.Waterfall Chart là gì?

Waterfall Chart hiển thị tổng số đang chạy khi Power BI thêm và trừ các giá trị. Chúng hữu ích để hiểu giá trị ban đầu bị ảnh hưởng như thế nào bởi một loạt các thay đổi tích cực và tiêu cực.

Các cột được mã hóa bằng màu sắc để bạn có thể nhanh chóng nhận thấy sự tăng và giảm. Các cột giá trị ban đầu và cuối cùng thường bắt đầu trên trục hoành  trong khi các giá trị trung gian là cột nổi. Do phong cách này, biểu Waterfall Chart còn được gọi là biểu bridge charts.

2.Waterfall Chart được sử dụng khi nào?

Waterfall Chart được sử dụng trong các trường hợp như:

  • Khi có sự thay đổi biểu thức theo thời gian.
  • Để kiểm tra những thay đổi lớn đóng góp vào tổng giá trị.
  • Để tính toán lợi nhuận hằng năm công ty bằng cách thể hiện các nguồn doanh thu khác nhau và tính đến tổng lãi.
  • Để mình họa sự biến động nhận sự hoặc sự biến động dòng tiền trong công ty.

3.Cách sử dụng Waterfall Chart

Sau đây dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một Waterfall chart bằng một ví dụ cụ thể bên dưới.

dataMAKER có bảng dữ liệu như hình sau:

Bảng tóm tắt dòng tiền thu chi trong năm

Để tạo một Waterfall Chart thể hiện sự biến động dòng tiền trong năm, cách bạn thực hiện như sau:

Ở tab Visualization –>nhấp chọn vào Waterfall Chart

Sau đó kéo thả các giá trị tương ứng như hình bên dưới để tạo Waterfall Chart

Và đây là kết quả chúng ta có được:

Waterfall charts biểu diễn sự biến đổi dòng tiền trong năm

Waterfall Chart được tạo biểu thị giá trị biến đổi dòng tiền, các cột màu xanh lá cây cho chúng ta thấy dòng tiền thu vào của tháng lớn hơn dòng tiền chi ra, tương tự ngược lại các cột đỏ thể hiện dòng tiền thu vào nhỏ hơn dòng tiền chi, cột màu xanh nước biển thể hiện giá trị tồn cuối năm của dòng tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *