30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Cách khắc phục lỗi Total không chính xác trong Power BI

Đối với các bạn nào thường làm việc với Table trong Power BI thì chắc cũng đã từng gặp vấn về giá trị tổng không chính xác. Trong bài viết hôm nay dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi Total không đúng ở Table trong Power BI.

Bên dưới là ví dụ mà dataMAKER đặt ra:

dataMAKER có bảng Doanh số bán hàng của nhân viên trong ngày, và thực hiện yêu cầu tính thưởng cho nhân viên khi đạt target, Với target như sau: Nếu nhân viên có doanh số bán hàng trên 1000 sẽ được tính thưởng là 5% trên tổng doanh số.

Với điều kiện tính thưởng như trên, ta sẽ có measure tính thưởng như sau:

Thưởng = IF(SUM(‘Bán hàng'[Doanh số])>=1000, SUM(‘Bán hàng'[Doanh số])*0.05,0)

Và kết quả nhận được:

Như các bạn cũng đã thấy, giá trị tổng được lấy từ tổng bên cột Doanh số để tính, thay vì cộng tiền thưởng của từng nhân viên, điều đó dẫn đến tổng bị sai.

Để khắc phục lỗi này dataMAKER sẽ hướng các bạn 2 cách:

Cách 1: Chuyển biểu thức từ Measure sang tính toán từ Column

Đây là cách dễ nhất để khắc phục lỗi total sai, là sử dụng column để tính toán thay cho Measure. Các bạn chọn New Column, và nhập biểu thức tính toán như bên dưới:

Kết quả nhận được:

Bây giờ giá trị Total đã được tính bằng cách cộng tiền thưởng của từng nhân viên.

Cách 2: Tạo bảng tóm tắt và sử dụng hàm SUMX()

Trong đó:

SUMMARIZE() gồm 2 tham số:

  • Bảng để tóm tắt
  • Với cột  “Nhân viên” sẽ được tóm tắt

ADDCOLUMN() sẽ gồm:

  • Bảng tóm tắt được tạo bằng Summarize()
  • Tên cột được thêm vào
  • Cột cần giữ lại “Nhân Viên”

SUMX: sẽ tính thưởng cho từng nhân viên, sau đó cộng lại.

Và kết quả trả về:

Ta thấy giá trị Total đã được trả về chính xác.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *