30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách tạo cột giải thích rõ nguyên nhân báo lỗi

Bài viết này dataMAKER hướng dẫn tạo cột thông báo lỗi một cách rõ ràng và tường minh hơn.

Sau bài viết này các bạn sẽ làm được 1 bảng như sau: như bạn thấy chúng ta sẽ có 2 cột Reason Message thể hiện mô tả lỗi từ cột ThanhTien (dòng thứ 3).

Giả sử ta có 1 bảng gặp lỗi như sau:

Bước 1: Thêm cột lấy thông tin lỗi

Bạn tạo một cột bằng cách thao tác: Add Column > Custom Column như ảnh sau:

Xuất hiện cửa sổ Custom Colmn, nhập vào M-Code:

try [Thanh Tien]

Như hình bên dưới

Nhấn OK, được kết quả:

Như các bạn thấy Error là 1 Record, các bạn cần mở rộng Record này.

Bước 2: Mở rộng Record Error

Nhấn vào biểu tuợng như ảnh để mở rộng.

Xuất hiện cửa sổ Expand Custom Sau đó chọn như ảnh, nếu không xuất hiện cột Error nhấn Load more để xuất hiện.

Nhấn OK, được như sau:

Bạn thực hiện thao tác mở rộng như bước trên, chọn cột cần mở rộng mà mình muốn là hoàn thành, chúc các bạn thành công.

Trên đây là cách tạo cột giải thích lỗi rõ ràng hơn, dataMAKER sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *