30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Đổi tên bảng dữ liệu trên Power BI Desktop

Các bạn thân mến, khi bạn nhận được 1 loạt các bảng dữ liệu từ 1 ai khác gửi cho bạn, bạn thấy tên bảng rất khó nhớ, khó gọi tên, và bạn muốn thay đổi tên bảng thì bạn phải làm thế nào?! Nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 2 cách cực kì đơn giản nhé!

Cách 1: Đổi tên bảng trên Properties

Trước hết các tôi vào Edit Queries, tôi chọn bảng dữ liệu có tên bảng cần đổi.

Bên trái của màn hình là Query Setting, trong mục Properties Name của bảng này đang là Sale Datamaker, tôi sẽ đổi tên thành Ban hang.

Cách 2: trong Queries bạn chỉ cần lick chuột phải chọn Rename, sau đó đổi tên

Và đây là kết quả sau khi đổi tên bảng từ 2 cách trên:

Rất dễ dàng thao tác đúng không các bạn, chúc các bạn thành công!

One thought on “Đổi tên bảng dữ liệu trên Power BI Desktop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *