Tạo báo cáo đầu tiên trên Power BI Report Server

Tiếp theo loạt bài trước, dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một báo cáo trên Power BI Report Server (PBRS) thông qua công cụ Power BI Desktop phiên bản dành riêng cho PBRS.

Sau khi cấu hình xong PBRS, cần phải kiểm tra web service đã hoạt động đúng chưa, cụ thể là thông tin phiên bản PBRS đang sử dụng:

Tiến hành download bản Power BI Desktop:

Lưu ý thông tin mô tả khác biệt của phiên bản này

Sau khi download, thực hiện việc cài đặt. Cách cài đặt cũng tương tự như phiên bản trước, các bạn tham khảo lại các bước cài đặt tại đây.

Để ý kĩ sẽ thấy có sự khác biệt ở mục Open from report server

Tạo một báo cáo mẫu, khi chọn Save as sẽ xuất hiện Power BI Report Server

Cung cấp đường dẫn -> chọn Save để lưu lại

Thông báo lưu thành công, để ý bạn sẽ thấy khác biệt ở đây không có tính năng gợi ý Quick Insight

Quay lại PBRS Portal, lúc này đã có thông tin report trên

Tại đây bạn có thể chọn xem trực tiếp report và thao tác như bình thường

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua quy trình tạo & lưu trữ thông tin cũng như một vài điểm khác biệt trên PBRS.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *