30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng Slicer trong Power BI Desktop

Chào các bạn, trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Slicer trong Power BI Desktop nhé. Slicer có công dụng như 1 filter các bạn ạ, và cũng ta sẽ xem nó khác gì so với filter trên chart nhé.

Sau khi có dữ liệu trên Power BI, bạn vào Visualization chọn Slicer như hình sau:

Bạn sẽ nhận được kết quả như hình sau:

Bây giờ đến phần chúng ta chọn dữ liệu muốn cho vào Slicer này nhé. Và trong 1 page ta có thể tạo được nhiều Slicer. Tại đây chúng ta chỉ có 1 thuộc tính Field duy nhất, và thuộc tính này cũng chỉ chưa đựng 1 giá trị duy nhất mà thôi. Tôi sẽ kéo thả thông tin Tên Sản phẩm vào thuộc tính này:

Và tôi sẽ thử tạo 1 chart và thêm 1 Slicer với thông tin là Năm và Tháng nhé:

Theo như hình trên hẳn các bạn cũng thấy tôi đã tạo 1 chart và 3 slicer (gồm Năm, Tháng và Sản Phẩm). Như vậy với 3 Slicer tôi vừa tạo, tôi có thể chọn các sản phẩm cùng với khoảng thời gian (năm, tháng) mà tôi cần xem doanh thu là bao nhiêu.

Như vậy bài hướng dẫn của tôi dừng tại đây, hẹn các bạn bài sau!

One thought on “Hướng dẫn sử dụng Slicer trong Power BI Desktop

  • 21/04/2021 at 3:34 PM
    Permalink

    Chào bạn, bạn add field cần apply vào Filters on All pages là được.
    Have fun,

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *