30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power BI: sử dụng hàm DATE()

Trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn hàm DATE cực kì đơn giản nhé nhưng cũng đầy thú vị không kém. Hàm DATE sử dụng để xác định 1 ngày cụ thể với kiểu dữ liệu datetime.

Cú pháp: 

DATE(year, month, day)

Tham số:

– year: khai báo năm.

– month: khai báo tháng.

– day: khai báo ngày.

Giá trị trả về: 1 ngày cụ thể với kiểu dữ liệu là datetime.

Ví dụ 1: Tôi muốn trả về định dạng kiểu datetime của ngày 1, tháng 3, năm 2017, tôi sẽ viết hàm như sau:

= DATE(2017,3,1)

Và sau đây là kết quả:

Ví dụ 2: dữ liệu tôi đang có trong bảng Sale Datamaker có 3 cột Năm, Tháng, Ngày định dạng kiểu number, giờ tôi muốn có 1 cột bao gồm đủ ngày, tháng năm, tôi sẽ viết hàm như sau:

= date(‘Sale Datamaker'[Năm],’Sale Datamaker'[Tháng], ‘Sale Datamaker'[Ngày])

Như vậy tôi sẽ có 1 cột mới như hình sau:

Hàm DATE như các bạn thấy tôi có thể sử dụng riêng lẻ trong 1 cột, ngoài ra hàm DATE còn được sử dụng để kết hợp với rất nhiều các hàm khác bạn nhé, và chúng ta sẽ cùng khám phá sự kết hợp ấy như thế nào ở các bài sau.

1 số điều cần lưu ý trong hàm này khá thú vị đó là các giá trị bạn khai báo ở các tham số ngày, tháng năm đều có thể khai báo số âm hoặc giá trị lớn hơn giá trị quy định của ngày hay tháng. Tôi sẽ đưa ra 1 số ví dụ để bạn có thể thử và tự rút cho mình câu trả lời thú vị thế nào nhé:

Ví dụ:

a. =Date(0,1,12). Trong ví dụ này, Năm tôi khai báo là 0 nghe có vẻ bất hợp lý đúng không, nhưng hãy thử cùng Power BI để biết kết quả.

b. =Date(-10,1,12). Trong ví dụ này, Năm tôi khai báo là -10 nghe kì quá đúng không, nhưng hãy thử cùng Power BI để biết kết quả.

c. =Date(2017,14,1). Hãy khám phá kết quả khi ở giá trị Tháng tôi lại khai báo là 14 (trong khi chỉ có 12 tháng trong 1 năm), hãy thử xem.

d. =Date(2017,12,-10). Hãy xem kết quả của ví dụ cuối cùng này nhé!

Chúc các bạn thành công.

 

One thought on “Power BI: sử dụng hàm DATE()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *