30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 7/2019

Tuần vừa qua, Microsoft đã giới thiệu bản cập nhật Power BI cho tháng 7/2019, trong bản cập nhật này có một số thay đổi chính sau:
1. Bộ icons set:
Nếu các bạn đã dùng qua Power BI trước đây sẽ thấy thiếu một tính năng rất hay trong Microsoft Excel là bộ icon sets để biểu diễn dữ liệu theo cách trực quan hơn. Muốn thực hiện được phần này trên Power BI đều phải khai thác qua bộ unichar – tuy nhiên bộ unichar hơi đơn điệu về cách thể hiện cũng như không hỗ trợ cơ chế caching để sử dụng cho các chart khác.

Đây cũng là yêu cầu phát triển đúng số 1 trong suốt thời gian qua trên User voice Power BI. Với bản update tháng 7 này, các bạn đã có thể sử dụng ngay được bộ icon sets này. Ngoài layout quen thuộc trên Excel, các bạn có thể khai thác thêm nhiều tùy chọn khác (cách định dạng, thể hiện theo nhiều phương thức tính toán, có thể truyền tham số measure để tối ưu cách thể hiện số liệu, thay đổi theme qua json,…).

2. Hỗ trợ định dạng thay đổi màu sắc trên scatter chart:

Nếu dùng loại scatter chart này trước đây bạn sẽ không thấy tùy chọn này, việc thể hiện càng khó khăn khi có nhiều legend. Với bản update này vấn đề trên đã được giải quyết.

3. Thêm tính năng Count cho Analysis Chart:

Tính năng này rất hữu ích, đặc biệt khi phân tích nhiều dữ liệu. Count giúp bạn tập trung ngay được phần thay đổi tác động của dữ liệu trên chart.

4. Tính năng Aggregations đã chính thức đưa vào sử dụng sau giai đoạn preview

Đặc biệt đã hỗ trợ được RLS trong cùng bộ dataset, như vậy khi kết hợp với dataflow thì đây đúng là tính năng khai thác dữ liệu rất mạnh của Power BI.

5. Tách giá trị theo vị trí:

Trong Power Query, bạn có thể khai thác tính năng này áp dụng cho các trường hợp cần tách giá trị không theo ký tự hoặc cần tách theo thứ tự không theo bin cụ thể.

Ngoài ra còn một số tính năng khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *