30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 6/2019

Microsoft đã giới thiệu bản cập nhật Power BI cho tháng 6/2019, trong bản cập nhật này có một số thay đổi chính sau:

1. Giao diện mới:
Sau khi cài đặt bản update mới này, các bạn sẽ thấy một giao diện mới như sau:

Theo Microsoft thì giao diện mới này trông sẽ ‘modern’ hơn, thực ra nếu để ý sẽ thấy MS thống nhất giao diện chung với các ứng dụng Office còn lại để mang tính thống nhất hơn. Riêng dataMAKER thấy giao diện này nhẹ nhàng và dễ nhìn hơn.

2. Hỗ trợ filter cho các slicer:
Trong bản trước, chúng ta chỉ có thể thay đổi tùy chọn cách thể hiện filter nhưng với bản mới MS đã cho phép áp dụng thêm các điều kiện lọc. Như hình sau chỉ thể hiện các BrandName có filter Avg Sales > 1000.

3. Hỗ trợ sắp xếp cho Performance analyzer pane:
Để hỗ trợ người dùng trong việc phân tích hiệu suất xử lý, MS cung cấp đến 5 tùy chọn. Các tùy chọn này khá đầy đủ và hữu ích cho việc phân tích cho các trường hợp cụ thể:

4. Nâng cấp tính năng Conditional formating:
Với bản nâng cấp này, bạn có thể áp dụng các format theo Rules cho cả background và title.

Ngoài ra, còn hỗ trợ mở rộng format thêm cho các dạng chart sau:
– Card colors:


– Gauge fill:

5. Cho phép thay đổi tên của cột tổng:
Trước đây, dataMAKER có nhận được yêu cầu hỗ trợ đổi tên Total & subtotal trong table. Tuy nhiên đây là phần thông tin mặc định nên không thể thay được, hiện tại MS đã cho phép thay đổi tên field một cách dễ dàng.

6. Giới thiệu hàm DAX mới “==”
Theo dataMAKER thì hàm này khá hay, đặc biệt trong trường hợp phân biệt các giá trị BLANK() & 0.

7. Shared & Certified datasets:
Đây là một tính năng mới rất đáng giá, đặc biệt trong trường hợp tối ưu việc quản lý các dataset. dataMAKER sẽ có bài viết riêng về tính năng này ở một bài khác.

8. Cải tiến thêm cho các bạn hay viết hàm M Intellisense với 2 tính năng sau:
– Parameter hint/hover support in formula bar: rất tiện trong quá trình khai báo & kiểm tra cú pháp hàm.

Ngoài ra còn một số tính năng khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *