30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 03/2021

Chào các bạn, tháng 3 này chúng ta chỉ có một số cập nhật thôi. Bao gồm các tính năng thử nghiệm đã được nhắc tới trong các bản cập nhật trước trên DirectQuery và Azure AS, có thêm 1 hàm DAX mới cùng một số thay đổi khác. Trong này có một thay đổi mà dataMAKER rất thích, thể hiện sự lắng nghe tích cực của Microsoft từ cộng đồng.

Phần Reporting

Azure Maps Visual: bổ sung một số tùy chọn giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn

Range selection
Radial selection
Box selection

Color Picker Updates: ở bản này chúng ta sẽ thấy cửa sổ popup không còn bị nhảy vị trí & không bị che lấp các visual phía sau mà chúng ta đang thao tác.

Updates to new Field List (preview): bạn sẽ thấy phần viền không còn dày như bản trước, menu ngữ cảnh cũng đã điều chỉnh lại.

Nếu để ý bạn sẽ thấy menu ngữ cảnh tạo New measure đã được trả lại vị trí quen thuộc thay vì New column như bản trước. Thay đổi tuy nhỏ nhưng rất tiện vì rõ ràng chúng ta sẽ thao tác với measure nhiều hơn.

Word-wrap & background in Small Multiples titles (preview): đơn giản nhưng hiệu quả khi dùng chart này đúng không các bạn, phần padding trên nền cũng đã được xử lý chứ không thô như trước

Graphical user interface, application Description automatically generated with medium confidence

Phần Analytics:

X axis constant line for line charts: cập nhật này thì rõ hay rồi, không hiểu sao đến giờ mới được đưa vào.

Machine generated alternative text: Revenue across time 6K 4K 2K Jan 2019 Mar 2019 May 2019 Jul 2019 Purchasing Date sep 2019 Nov 2019

Tùy chọn cho line X này khá đa dạng, bạn có thể thoải mái tùy biến giá trị là Number hay Date/time, màu sắc, vị trí,..

Machine generated alternative text: A X-Axis Constant Line X-Axis Constant Line I H. Add Value x Line color Transparency 50 % Line soj'le Dashed Position In front Data label Off O Revert to default

Line X này cũng áp dụng tốt với Anomalies pane nhé các bạn

Machine generated alternative text: 'Promo Code' is Yes 62 % Revenue for Promo Code Yes was unusually high, which may have lifted the Revenue total. Revenue Jan 2019 Add to report Revenue for Yes Jul 2019

Phần Modeling:

Model View UI (preview): Ơn giời, cách bố trí relationship ‘dị’ đã được bỏ đi. Vấn đề này đã được dataMAKER đưa ra ý kiến trong phần cập nhật trước.

Error icons tooltips: một cập nhật rất hay giúp chúng ta nhận diện ‘vấn đề’ ngay trong chế độ Diagram:

Calculate filters are easier to use: trước đây nếu viết hàm calculate tính tổng Doanh thu kèm điều kiện lọc như cách sau sẽ không thực hiện được:

SalesRedW := CALCULATE(Sales[Sales Amount], Product[Color] = "Red" || Product[Style] = "W")

Sẽ có thông báo lỗi như sau:

Nghĩa là, chúng ta phải thêm điều kiện lọc bảng cụ thể như sau vào mới được:

SalesRedW := CALCULATE(Sales[Sales Amount], FILTER( ALL( 'Product'[Color], 'Product'[Style]), 'Product'[Color]="Red" || 'Product'[Style]="W"))

Với bản cập nhật mới, chúng ta đã có thể tối ưu cách viết nhu ban đầu mà không gặp phải lỗi True/False expression nữa.

Phần Data connectivity: tháng này chúng ta có 9 connector mới:

– Exasol

– Automation Anywhere

– Zoho Creator

– e-Way CRM

– IntelligentPlant

– Data Virtuality

– Vena

– FactSet

– MariaDB

Phần Service

Featured content on Home Updates: đã bổ sung thêm thông tin về metadata & endorsed  content như sau:

Screenshot of the Power BI Home page Featured content section.

View dataset details from workspace list view: thể hiện nhiều thông tin hơn.

– Thông tin về tập dữ liệu bao gồm cả thời gian làm mới lần cuối

– Danh sách các báo cáo được xây dựng trên đầu tập dữ liệu (chỉ những báo cáo mà bạn có quyền truy cập sẽ được hiển thị ở đây)

– Chỉ số sử dụng trong 30 ngày qua, bao gồm số lượng người dùng và số lần mở báo cáo trong 30 ngày qua, không bao gồm ngày hôm nay.

– Các thao tác nhanh: Xem dòng họ, tạo báo cáo và Phân tích trong Excel

– Tạo từ mẫu – nếu có báo cáo mẫu được xác định cho tập dữ liệu này, bạn có thể nhanh chóng tạo báo cáo từ mẫu này.

Filter apps gallery to view only endorsed apps: hỗ trợ lọc các apps được chứng thực, tăng độ tin cậy về các apps mà bạn sử dụng.

Phần Visualizations: tháng này chúng ta có những visual sau

SMART KPI List by Nova Silva

Comparison Chart:

Phần Template Apps:

Đã hỗ trợ tải về các file .pbix

Chúng ta có thêm apps mới: Analyze Popular Stocks with Power BI

Facebook Ads Overview Report – by Windsor.ai

Ngoài ra, các bạn lưu ý Power BI sẽ không hỗ trợ Windows 7 nữa. Và một số thông tin cập nhật khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *