30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Quản lý các đối tượng trong Model View của Power BI

Microsoft Power BI mang trong mình các công cụ rất tuyệt. Giúp thực hiện các báo cáo nhanh, dễ dàng. Và nó luôn được phát triển & nâng cấp mang lại nhiều tiện ích và dễ dàng sử dụng hơn, bao gồm cả cải tiến để làm việc các thực thể trong Model View. Bài viết này dataMAKER sẽ mang đến cho bạn cách để làm việc với thực thể trong Model view.

Giao diện demo:

Mô hình thực thể:
– Mỗi thực thể được thể hiện là 1 bảng
– Mỗi thuộc tính là 1 trường

1.  Tính năng cơ bản:

– Rê chuột vào header xuất hiện thông tin cơ bản

2. Về các trường có liên kết:


– Hiện các trường có liên kết khi thu gọn

– Đưa các trường có liên kết lên đầu

3. Làm việc với từng trường:

– Ẩn/hiện các trường: Rê chuột vào các trường muốn ẩn/hiện và click vào biểu tượng tương ứng như ảnh sau

– Các thao tác khác: Rê chuột vào trường cần thao tác, sau đó chọn biểu 3 chậm tại dòng đó như ảnh sau:

– Thay đổi kiểu data: Chọn trường cần thay đổi kiểu data, tại  Properties xuất hiện, chọn kiểu cần đổi tại data type như ảnh sau:

4. Làm việc với nhiều trường:
– Ẩn/Hiện toàn bộ các trường trong thực thể: Nhấn vào biểu tượng tương ứng ngay trên header như ảnh minh họa:

– Các thao tác khác: Chọn trường và nhấn giữ Ctrl, sau đó Nhấn vào biểu tượng trong dòng đang chọn như ảnh minh họa sau:

Bài này chỉ hướng dẫn một vài thao tác cơ bản để bạn có thể làm việc được với thực thể trong Model View. Vẫn còn nhiều tình năng hay, bạn hãy tự mình khám phá nhé. Chúc bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *