30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Nhóm và đếm số phần tử trong nhóm

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhóm và đếm số lượng phần tử có trong nhóm đó.

Vi dụ: Có 1 bảng thông tin như sau:

Trong ví dụ này, yêu cầu cho biết mỗi Loai có bao nhiêu QuocGia sản xuất. Để thực hiện yêu cầu này bạn làm như sau. Bạn chọn vào bảng và thực hiện thao tác: Transform > Group By như ảnh sau:

Tiếp theo bạn chọn và điền tên cột như ảnh dưới đây:

Sau đó bạn nhấn OK được kết quả như sau:

Qua bài viết này bạn đã có thể nhóm và đếm số lượng phần tử trong nhóm đó. Hẹn gặp bạn ở bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *