30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn cấu hình Power BI Report Server

Ở bài trước, chúng ta đã tham khảo qua cách cài đặt Power BI Report Server. Bài này dataMAKER sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cấu hình các dịch vụ trong Power BI Report Server.

Mở phần Report Server Configuration Manager như hình sau:

Kiểm tra thông tin Instance ID:

Kiểm tra Web Server URL &  Web Portal URL. Ở đây bạn có thể cấu hình thay đổi tên server hoặc add SSL nếu cần. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cấu hình ở mức basic trước.

 

Khai báo thông tin Database là bước bắt buộc phải thực hiện. Ở đây, dataMAKER đã setup trước report server nên sẽ chọn mục Choose an existing report server database

Bước này, dataMAKER thực hiện kết nối đến DB trên Azure, các bạn cũng có thể kết nối đến DB onprem

Nhập các thông tin xác thực:

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin:

Thực hiện quá trình cấu hình:

Đợi một lúc là hoàn thành việc cấu hình.

Đối với phần này, dataMAKER có một lưu ý về việc các bạn phải cấu hình mở port trên Firewall để có thể truy cập được vào Web Portal URL ở trên.

Have fun,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *