30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Đánh giá mới nhất của Gartner về Power BI – tháng 02 năm 2018.

Gartner vừa chính thức công bố danh sách đánh giá về sản phẩm của các hãng công nghệ trong lĩnh vực Analytics and Business Intelligence Platforms. Đặc biệt, Microsoft đã giành được sự công nhận này trong 11 năm liên tiếp.

Xem biểu đồ sau có thể dễ dàng nhận thấy Microsoft có vị trí tốt nhất trong nhóm Leader, điều này càng cho thấy mảng BI nói chung và Power BI nói riêng đã thực sự giúp ích cho doanh nghiệp trong công tác quản lý, khai thác dữ liệu hiệu quả thế nào.

Các bạn tham khảo chi tiết báo cáo này tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *