30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Gartner 2019: Power BI tiếp tục đứng đầu trong nhóm Leader về mảng BI & Analytics

Tháng 2 vừa qua, theo đánh giá mới đây của Gartner, Microsoft tiếp tục vượt qua các sản phẩm BI nổi tiếng khác: Qlik, Tableau,.. để dẫn đầu mảng Business Intelligence & Analytics Platforms.

Không khó để nhận ra sản phẩm chủ lực Power BI (một thành phần trọng yếu của nền tảng Power Platform mà Microsoft đang phát triển) trong các sản phẩm của Microsoft. Với khả năng xử lý, dễ dàng tương tác, khả năng phát triển ML & AI, chưa kể tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái của Microsoft đã giúp Power BI định hình rõ nét vị trí của mình. Các bạn tham khảo bảng đánh giá sau:

Dưới đây là bảng so sánh giữa 2 năm 2018 & 2019:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *