30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Trải nghiệm tính năng tạo báo cáo ngay trên Power BI service

Theo thông tin mới cập nhật tháng này thì Power BI đã vừa cho ra mắt một tính năng rất hay đó là cho phép người dùng tạo báo cáo ngay trên Power BI service thay vì cách trước đây là chúng ta cứ phải download về Power BI Desktop để xử lý hay tạo thêm các trang báo cáo.

Chi tiết về cách thực hiện như sau:

Đầu tiên chúng ta truy cập vào Power BI service, chọn nút Create để tiến hành kết nối nguồn dữ liệu:

Create button in the left navigation pane of the Power BI service. Icon looks like the Plus sign

Ở bản thử nghiệm này chúng ta chỉ mới có 2 nguồn chính: nhập dữ liệu trực tiếp hoặc kết nối vào các bộ dataset đã được publish. Theo thông tin thì các bộ nguồn dữ liệu khác sẽ được bổ sung tiếp theo từng thời điểm.

Shows the 2 data sources options available, either pasting or manually entering data or connecting to an existing published dataset

Ở đây, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng phím tắt Ctrl-V để dán dữ liệu:

The enter data dialog that allows you type or paste in data you want to visual in Power BI

Thực hiện một số thao tác điều chỉnh dữ liệu như trong Power BI Query: Use first row as header, change data type:

Data type dropdown for a column within the enter data view. Example options include Whole Number, Text, Date, True/False, and Binary.

Chọn nút Create, Power BI sẽ tạo một tập dữ liệu mới cho bạn và tự động tạo chế độ xem tóm tắt dữ liệu của bạn. Những hình ảnh trực quan được tạo tự động với thông tin chi tiết & phong phú nhanh hơn bao giờ hết.

An example report that was autogenerated for the user based on the user's data. It has 6 bar charts and 2 cards showing units sold and discounts split by products, Segment, and Country. It also has a table showing all the data.

Lúc này, bạn có thể thay đổi các trường thông tin dễ dàng thông qua thanh Summarize:

Summarize Pane with default fields selected

Dĩ nhiên là có thể thay đổi các phương thức tính toán nếu cần:

Available summarize options, including Sum, Average, Minimum, Maximum, Count (Distinct), Count, Standard deviation, Variance, and Median.

Sau khi tạo xong, bạn hoàn toàn có thể chia sẻ báo cáo này giống như các báo cáo khác. Nếu cần chỉnh sửa lại báo cáo, bạn chỉ việc chọn nút Edit sau:

Edit button in the app bar

Như vậy là hoàn tất việc tạo báo cáo trên Power BI service, bạn thấy thế nào?

Theo dataMAKER thì tính năng này rất hay, rút ngắn đáng kể thời gian so với cách truyền thống. Do vẫn là bản thử nghiệm nên vẫn còn hạn chế về cả nguồn dữ liệu & các tính năng xử lý dữ liệu. Tuy nhiên theo mình thì những tính năng này sẽ sớm được bổ sung thôi, trước mắt thế nào cũng ưu tiên cho nền tảng Power Platform như: Power Apps hay Power Automate.

Các bạn tham khảo nhanh lại toàn bộ các bước thực hiện trên như sau:

Gif showing the enter quick create process. Steps are described in text in the below blog post.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *