30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Q&A] Cách sắp xếp cả tháng & năm theo thứ tự?

Question:

Chào dataMAKER, tôi có đọc bài hướng dẫn Cách sắp xếp tên tháng theo thứ tự mặc định – Power BI Vietnam Community (datamaker.vn) và đã thực hiện được thao tác này. Tuy nhiên, tôi thường hay kết hợp cả tháng & năm theo kiểu:

Jan-2021

Feb-2021

Mar-2021

Khi dùng cách kết hợp trên tôi không thể sắp xếp được như mong muốn, kết quả chỉ có thể sắp xếp theo tháng hoặc theo năm thôi. Xin hỏi dataMAKER có cách nào giải quyết vấn đề này không? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi phổ biến đối với những người làm báo cáo tài chính – kế toán.

Answer:

Chào bạn, dataMAKER phản hồi lại câu hỏi của bạn như sau:

Đối với các trường thông tin có kết hợp dạng như trên thì cách sắp xếp theo một cột tháng hay năm sẽ không giải quyết được vấn đề, nhất là khi bạn cần thể hiện thông tin cho nhiều năm.

Ví dụ dataMAKER có chart thống kê Tổng DT by MonthYear có sắp xếp theo cột Month sẽ như sau:

Như bạn thấy, thứ tự chỉ đúng khi chúng ta thể hiện Tổng DT trong một năm cụ thể còn khi thể hiện nhiều năm thì kết quả không như mong đợi.

Với trường hợp này, giải pháp đưa ra là chúng ta sẽ tạo thêm 1 trường thông tin có kết hợp giữa Year Month. dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách xử lý sau:

  1. Dùng Power Query M Code: tạo thêm một Custom Column với cú pháp sau:

2. Dùng DAX code: tạo thêm một Column mới với cú pháp sau:

Kết quả của 2 cách xử lý trên đều trả về một cột mới có giá trị như sau:

Việc còn lại là bạn thực hiện tương tự như bài hướng dẫn Cách sắp xếp tên tháng theo thứ tự mặc định – Power BI Vietnam Community (datamaker.vn), chỉ khác là chúng ta sẽ sắp xếp theo cột mới tạo trên. Giờ thì kết quả sẽ đúng như chúng ta mong đợi:

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *