30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Q&A] Cách tính công nhật theo ngày?

Question:
Hiện tại em có 1 bảng ghi nhận thông tin công nhân làm việc trong tháng, kèm với đó là số tiền phải trả tương ứng, cụ thể như sau:

Cho em hỏi có cách nào gom thành 1 bảng tổng kết số tiền phải trả cho họ theo từng ngày không? Em có dùng thử hàm If(Date >= Date From && Date <= Date To) để lọc ngày trong khoảng thời gian của bảng tổng nhưng kết quả không đúng 🙁

Nếu tính đúng kết quả của ngày 02/12/2021 phải là: 3,000.

Answer:

Chào bạn, dataMAKER phản hồi như sau:

Case này có nhiều cách giải, tuy nhiên đơn giản nhất là tận dụng kết nối giữa 2 bảng này (Single) để lookup giá trị cần lấy. Cụ thể ở BẢNG TỔNG CHI THEO NGÀY bạn gọi measure Total Amt vào hoặc nếu chưa viết measure thì phải kèm thêm hàm CALCULATE() để xử lý row context. Câu lệnh sẽ như sau:

Lúc này kết quả sẽ đúng như bạn mong đợi:

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *