30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

dataMAKER become Gold on Microsoft Data Analytics

Vừa qua, dataMAKER đã chính thức đạt đủ điều kiện để trở thành đối tác hạng Gold của Microsoft về mảng Data Analytics. Đây là một chứng nhận công nhận các đối tác có thành tích đã được chứng minh về việc triển khai thực tế các dự án Business Intelligence có chất lượng cao, thành công trong các lĩnh vực và các ngành khác nhau.

Chứng nhận Gold Data Analytics là bằng chứng chứng minh năng lực của chúng tôi trong mảng phân tích dữ liệu, cùng với các giải pháp mạnh mẽ đã được dataMAKER xây dựng trên các nền tảng mới như Microsoft Azure Synapse, Azure Data Factory, Azure Data Brick, DataLake,.. và Power BI cho các khách hàng.

Để đạt được chứng nhận này dataMAKER đã không ngừng nỗ lực phát triển đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, áp dụng các công nghệ, ứng dụng tiên tiến nhất nhằm tạo ra các giải pháp Business Intelligence mạnh mẽ & hiệu quả đáp ứng quá trình thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó dataMAKER còn được ghi nhận là đối tác hạng Gold mảng Cloud Productivity

Với hai chứng nhận Gold Data Analytics Gold Cloud Productivity đã khẳng định rằng dataMAKER là đối tác hàng đầu được lựa chọn để thực hiện các giải pháp Cloud của Microsoft. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp xác định lộ trình cụ thể nhằm khai thác tối đa sức mạnh của dữ liệu & tận dụng hiệu quả các ứng dụng trong hệ sinh thái Microsoft 365: SharePoint Online, Power Apps, Power Automate,..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *