30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Unpivot Columns trong Power Query Editor

Unpivot Columns là gì?

Unpivot Columns: là tính năng chuyển đổi các cột thành các cặp thuộc tính – giá trị trong Power Query Editor, trong đó cột chuyển thành hàng

Các cột được chuyển được gộp thành hai cột là Attribute (Thuộc tính) và Value (giá trị):

  • Attribute (Thuộc tính): đại diện cho tiêu đề của các cột được chọn cho các cột unpivot
  • Value (Giá trị): đại diện cho giá trị đã có trong cột của tiêu đề trước đó.

Cách Unpivot trong Power Query Editor

dataMAKER có file dữ liệu được load vào Power Query Editor như hình bên dưới

Để thực hiện Unpivot các cột tháng các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn cột (hoặc một số cột) mà bạn muốn cố định

Bước 2: Vào tab Transform-> Mở tính năng Unpivot Column -> Chọn Unpivot Other Columns

Với tính năng này, sau khi unpivot các cột không được chọn sẽ nằm bên trái và các cột cần Unpivot sẽ ở phía bên phải. Cách thức Unpivot như hình bên dưới

Tiêu để thay đổi thành Attribute (đại diện cho tiêu đề ngang là tên tháng ban đầu) và Value là giá trị danh số hàng tháng qua các năm. Các bạn có thể đổi tên cột theo ý của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *