30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Xoá nhanh các dòng dữ liệu trùng lặp

Bài viết này hướng dẫn cách bạn xoá các dòng trùng lập nhanh và dễ thao tác.

Vi dụ: Có 1 bảng thông tin sau

Yêu cầu: Xoá các dòng trùng lặp trong bảng trên. Để thực hiện yêu cầu trên bạn làm các bước sau:

Bước 1: Chọn hết tất cả các cột

Bước 2: Sử dụng Remove Duplicates

Bạn trỏ chuột và nhấn phải chuột tại 1 cột bất kì, sau đó chọn Remove Duplicates như ảnh sau:

Sau thao tác trên bạn được kết quả sau:

Đến đây đã hoàn thành yêu cầu, chúc bạn thành công.

Qua bài viết này bạn đã biết cách xoá nhanh các dòng trùng lặp. Hẹn gặp bạn ở bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *