30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

dataMAKER hoàn tất triển khai & đào tạo chuyển giao hệ thống BI cho VUS

coreEDU – là hệ thống quan trọng thay thế cho toàn bộ hệ thống cũ và được xây dựng, phát triển trên những công nghệ mới nhất của Microsoft.

Tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ VUS từ những dự án BI trước đây, dataMAKER đã hoàn tất việc triển khai xây dựng hệ thống BI tích hợp giữa hệ thống CoreEDU trên nền tảng Dynamics 365 với hệ thống Microsoft Azure Synapse.

Ngày 01/08 vừa qua, dataMAKER đã tiến hành đào tạo chuyển giao hệ thống cho đội ngũ quản lý hệ thống CoreEDU của VUS. Buổi đào tạo diễn ra thành công tốt đẹp.

dataMAKER xin cám ơn Ban Giám Đốc, các Anh/Chị phòng ban chuyên môn đã luôn hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình triển khai dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *