30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách tạo cột số thứ tự theo nhóm

Trong thực tế, có những lúc các bạn sẽ cần tạo thêm cột định danh cho chuỗi sản phẩm thay vì để tên mặc định của sản phẩm. Bài viết này, dataMAKER hướng dẫn tạo cột số thứ tự theo nhóm.

Ví dụ: Có 1 data như sau.

Yêu cầu: tạo cột DemSP như ảnh sau.

Thao tác thực hiện:

Bước 1: Nhóm theo SanPham

Để nhóm SanPham các bạn chọn Transform > Group By như ảnh sau.

Xuất hiện hộp thoại Group By, bạn bổ sung các thông tin như hình sau:

Sau thao tác trên được kết quả sau:

Bước 2: Tạo cột số thứ tự cho từng table con

Tiếp theo bạn tạo một cột bằng cách thao tác: Add Column > Custom Column như hình sau:

Xuất hiện cửa sổ Custom Colmn, nhập vào M-Code:

Table.AddIndexColumn([Custom],"DemSP",1)

Như hình bên dưới

Nhấn OK, được kết quả:

Bước 3: Xoá cột thừa, mở rộng cột mới tạo ở bước 2

Chọn 2 cột SanPham, Custom rồi nhấn nút delete để xoá bỏ.

Tiếp theo mở rộng cột Custom.1 bằng thao tác nhấn vào biểu tượng được khoanh đỏ như ảnh sau:

Xuất hiện của sổ tại cột mở rộng, thực hiện chọn các trường như ảnh sau:

Tiếp theo bạn nhấn Ok là hoàn thành ví dụ trên, chúc bạn thành công.

Trên đây là một ví dụ khá thú vị, dataMaker sẽ thực hiện một vài các ví dụ, tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *