30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Thay đổi nhanh các giá trị lỗi trong cột

Bài viết này hướng dẫn cách bạn thay giá trị lỗi nhanh trong cột và dễ thao tác. Ví dụ:

Read more

dataMAKER hoàn tất dự án đào tạo phân tích dữ liệu và trình bày báo cáo bằng Power BI cho Mobifone MDS

Trung tâm Dịch vụ Số MobiFone (MDS) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone với chức năng phát triển và kinh doanh các

Read more

[Q&A] Cách ẩn bảng giá trị không xuất hiện trong Power BI?

Question: Chào các bạn, sau khi đăng bài hướng dẫn Cách ẩn giá trị trên báo cáo Power BI thì

Read more

Power Query – Cách tạo cột số thứ tự theo nhóm

Trong thực tế, có những lúc các bạn sẽ cần tạo thêm cột định danh cho chuỗi sản phẩm thay

Read more