30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 9/2019

Chào các bạn, Power BI vừa ra mắt bản cập nhật cho tháng 9/2019. Theo dataMAKER, bản cập nhật tháng này tập trung khá nhiều vào việc tùy biến giao diện. Cụ thể:

Tùy biến json theme: trong bản cập nhật này, Power BI đã hỗ trợ thêm nhiều color class khi tùy biến json. Việc này giúp chúng ta định nghĩa chính xác hơn các thuộc tính theo từng class cụ thể tránh việc nhầm lẫn. Có các color class chính sau:

 • foreground
  • Labels background color (when outside data points)
  •  Filter pane and filter cards font & icon colors
  • Trend line color
  • Textbox default color
  • Table and matrix values and totals font colors
  • Data bars axis color
  • Card data labels
  • Gauge callout value color
  • KPI goal color
  • KPI text color
  • Slicer item color (when in Focus mode)
  • Slicer dropdown item font color
  • Slicer numeric input font color
  • Slicer header font color
  • Scatter chart ratio line color
  • Line chart forecast line color
  • Map leader line color
 • foregroundNeutralSecondary
  • Label colors
  • Legend label color
  • Axis label color
  • Table and matrix header font color
  • Gauge target and target leader line color
  • KPI trend axis color
  • Slicer slider color
  • Slicer item font color
  • Slicer outline color
  • Line chart hover color
  • Multi-row card title color
  • Ribbon chart stroke color
  • Shape map border color
  • Button text font color
  • Button icon line color
  • Button outline color
 • foregroundNeutralTertiary
  • Legend dimmed color
  • Card category label color
  • Multi-row card category labels color
  • Mulit-row card bar color
  • Funnel chart conversion rate stroke color
 • backgroundLight
  •  Filter card background color for applied filters
  • Axis gridline color
  • Table and matrix grid color
  • Slicer header background color (when in Focus mode)
  • Multi-row card outline color
  • Shape fill color
  • Gauge arc background color
 • backgroundNeutral
  • Table and matrix grid outline color
  • Shape map default color
  • Ribbon chart ribbon fill color (when match series option is turned off)
 • background
  • Labels background color (when inside data points)
  •  Filter pane and available filter card background color
  • Slicer dropdown items background color
  • Donut chart stroke color
  • Treemap stroke color
  • Combo chart background color
  • Button fill color
 • TableAccent
  • Overrides table and matrix grid outline color when present

Bên cạnh đó, Power BI còn hỗ trợ thêm 4 text class để giúp các bạn định nghĩa: màu chữ, cỡ chữ, font chữ. 4 text class chính: “Title”, “Label”, “Callout”, và “Header”.

Dưới đây là một ví dụ về việc khai báo các class cụ thể:

{
 "name": "dataMAKER_NewThemes",
 "foreground": "#252423",
 "foregroundNeutralSecondary": "#605E5C",
 "foregroundNeutralTertiary": "#B3B0AD",
 "background": "#FFFFFF",
 "backgroundLight": "#F3F2F1",
 "backgroundNeutral": "#C8C6C4",
 "tableAccent": "#118DFF",
 "textClasses": {
   "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
   },
   "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
   },
   "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
   },
   "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
   }
 }
}

Bổ sung thêm một số theme mặc định mới: Chọn vào Switch Theme sẽ thấy bộ theme mới, trong này có một số bộ cho phép thay đổi luôn màu nền của report.

Nếu cần dùng lại các theme cũ, bạn chọn More themes.

Theo dataMAKER thì Power BI nên hỗ trợ một category thể hiện các theme do đơn vị, tổ chức tự tạo ra vì thực tế phần này được customize khá nhiều nhưng cách thức vẫn là tổ chức lưu theo .json local chưa áp dụng chung cho tổ chức một cách hiệu quả.

Personalized visualization pane improvements (preview): tính năng này cho phép bạn tùy biến lại toàn bộ thanh visualization pane – thậm chí cho phép tùy biến cả các visual mặc định chính của Power BI.

Cho phép gỡ các visual:

Xem nhanh thông tin của 1 visual cụ thể:

Bản cập nhật cũng hỗ trợ một tính năng khá hay cho phép thay đổi kiểu định dạng theo cách bạn đang dùng:

Hỗ trợ conditional format mở rộng cho cả:

Alt text:

Border color:

Gauge colors:

Cải tiến tính năng drill through, hiện tại chỉ cần rê chuột lên visual sẽ tự động xuất hiện thông báo tính năng drill through đã được kích hoạt hay chưa.

Bản cập nhật tháng này cung cấp thêm 2 hàm DAX mới:

 • REMOVEFILTERS: hoạt động tương tự hàm ALL khi kết hợp dùng với CALCULATE để loại bỏ các bộ lọc.
 • CONVERT: thay đổi kiểu dữ liệu của biểu thức.

Visualization: tháng này chính thức đưa vào sử dụng visual Power Apps

Data Connectivity: cho phép viết các native query để truy vấn Postgre SQL trên cả 2 phương thức: Import & DirectQuery

Data Preparation: với phần kiểm tra chất lượng dữ liệu trong Power Query, Power BI đã hỗ trợ việc copy nội dung thông tin dữ liệu.

Thông tin sẽ được thể hiện theo dạng text như sau:

Ngoài ra, Power BI cũng cung cấp 1 template apps khá hay. Đặc biệt hữu ích cho các bạn nào dùng để đo lường Google Analytics như sau:

Ngoài ra còn một số tính năng khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *