30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Nhóm các dòng và tính tổng của chúng

Bài viết này dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn có thể nhóm các dòng theo loại, tên sản phẩm,… và tính tổng của các nhóm.

Ví dụ: Có 1 bảng thống kê du lịch như sau và yêu cầu Tính tổng số khách theo Vùng:

Để tính tổng số khách theo Vùng miền, bạn thực hiện các bước như ảnh sau: Transform > Group By

Tại hộp thoại Group By vừa xuất hiện, các bạn thực hiện chọn như ảnh sau:

Tiếp theo bạn nhấn OK, bạn sẽ được 1 bảng mới sau:

Sau đó, các bạn có thể đổi tên côt Count thành tên bạn muốn là hoàn thành.

Ngoài ra, các bạn có thể thử Nhóm và Tính tổng với các cột khác như Tỉnh/Thành, chúc các bạn thành công.

Hẹn gặp bạn ở các bài viết tiếp theo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *