30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng Sankey Chart

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Sankey Chart trong Power BI Desktop. Sankey Chart giúp trực quan hóa luồng dữ liệu gữa các nguồn với nhau.

Dưới đây là data mẫu cho bài viết này:

Sankey Chart là chart không có sẵn, bạn cần thêm nó vào từ “marketplace”. Để thêm vào bạn làm các bước sau:

Cửa sổ Power BI Visuals xuất hiện tại thanh tiềm kiếm nhập vào Sankey Chart rồi tiến hành tìm kiếm, sau khi tìm kiếm hiển thị lên “Sankey Chart” bạn tiến hành thêm chart này vào.

Thông báo chart đã được import vào thành công.

Sau khi chart đã được import trên power BI Desktop, bạn vào Visualization chọn Sankey Chart vào như hình sau:

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Bây giờ đến phần chúng ta chọn dữ liệu muốn cho vào Sankey Chart này nhé. Sankey Chart có nhiều thuộc. Bạn hãy kéo thả vào các thuộc tính trên như hình dưới đây:

Bạn được kết quả như sau:

Theo như hình trên, hẳn các bạn cũng thấy tôi đã tạo hoàn thành việc tạo một Sankey Chart.

Đổi màu các luồng , bạn làm như sau:

Tùy chỉnh hiện chỉ số tại các luồng:

Làm các line có độ dày tương đồng:

Cám ơn các bạn đã quan tâm bài viết của tôi, Hãy chia sẽ cho ai cần nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *