30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Thông báo đào tạo Power BI 16-17/11/2019

Thân gửi các bạn,
Trong thời gian qua dataMAKER có nhận được nhiều yêu cầu training Power BI từ các bạn nhưng vì nhiều lý do nên dataMAKER chưa tiến hành tổ chức được.
Hiện tại, dataMAKER đã xây dựng xong chương trình đào tạo Power BI. Chương trình được xây dựng với nội dung phù hợp & thực tế dựa trên quá trình training cũng như triển khai thực tế tại các Doanh nghiệp.
Thông tin khóa học cụ thể như sau:

  • Nội dung: Data Analyzing with Power BI
  • Thời lượng: 2 ngày liên tục
  • Chi phí ưu đãi : 3,900,000 VND
  • Địa điểm: Tp.HCM

Các bạn quan tâm xin vui lòng đăng ký tại đây hoặc quét mã QR code sau để đăng ký.

Do lớp học hạn chế số lượng để đảm bảo chất lượng nên dataMAKER sẽ ưu tiên các bạn đăng ký trước.

Trân trọng,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *