30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Review] tính năng mới trong bản cập nhật Power BI tháng 03/2020

Chào các bạn, bản cập nhật Power BI tháng 3/2020 đã ra mắt được hơn 1 tuần nhưng vì nhiều lý do nên đến hôm nay dataMAKER mới tranh thủ viết bài review này.

Trong bản cập nhật tháng 3 này, chúng ta sẽ có nhiều tính năng mới áp dụng cho button; Power BI cũng đã cho phép sắp xếp nhiều cột cùng lúc; hỗ trợ Dual-axis cho line chart (tính năng này phải nói là dataMAKER mong chờ rất lâu rồi, Excel thì có từ thuở nào đến tận giờ mới có mặt trên Power BI); và một số tính năng mới khác.

Đầu tiên, chúng ta sẽ có 2 cập nhật khá hay trên button:

Page navigation: trước đây nếu muốn tạo nút điều hướng đến một trang khác trong báo cáo Power BI khá là nhiêu khê. Bạn chỉ có thể thực hiện thông qua kỹ thuật Bookmark, mặc dù Power BI sau đó đã hỗ trợ thêm tính năn Grouping các đối tượng trong Selection Pane nhưng việc thiết kế các nút điều hướng này vẫn thực sự rất mất thời gian và hay bị chọn nhầm các đối tượng.

Mọi việc giờ đây trở nên rất đơn giản, muốn tạo một nút điều hướng đến một trang chỉ việc chọn kiểu Page navigation & chọn trang đích ở mục Destination như sau:

Như vậy bạn sẽ dễ dàng thao tác luôn một thanh điều hướng theo ý muốn.

Drill through (bản thử nghiệm): tính năng này cho phép truy vấn thông tin chi tiết hơn. VD: khi chọn một saleman -> chúng ta sẽ xem được chi tiết PO, Doanh số,.. của saleman này.

Việc kích hoạt tính năng này cũng như trên, thay vì chọn kiểu Page navigation, bạn chọn Drill through.

VD: dataMAKER cần xem thông tin chi tiết của Category “Word”: chọn “Word” -> chọn “See detail”

Kết quả chi tiết như sau:

Điểm hay ở đây nữa là chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng tính năng Conditional format.

VD: tạo một measure sau:

Bạn xem 2 trạng thái sau:

Lúc chưa chọn Category nào:

Và khi chọn Category “Word”:

Tiếp theo là tính năng Multi-column sort: để sắp xếp nhiều cột bạn dùng tổ hợp phím Shift + click chọn cột muốn thực hiện sắp xếp.

VD: Chọn cột Class, sau đó giữ Shift + chọn cột BrandName: như vậy bảng sẽ sắp xếp theo cột Class trước rồi xếp theo cột BrandName sau.

Dual axis for line chart: đây là mở rộng mới chỉ áp dụng cho Line chart, khi chọn chart này bạn sẽ thấy có thêm tùy chọn Y2:

Kết quả thể hiện 2 giá trị SaleAmount & SalesTax như sau:

Filter pane search: hỗ trợ truy vấn nhanh các thuộc tính search, điều này khá tiện khi bạn áp dụng nhiều thuộc tính trong phần Filter này.

Bạn cần kích hoạt tính năng này trước khi sử dụng, chọn Enable search for filter pane như hình sau:

Updates to decomposition tree: với visual AI này của Power BI có 2 cập nhật mới sau:

Giới hạn số lượng bar thể hiện: mặc định là 10 nhưng hiện tại bạn có thể tùy chỉnh với range từ 3 -> 30 bars.

Giữ nguyên giá trị tương ứng trên bar: cách thể hiện này giúp bạn nhận ngay được bar mình đang chọn có giá trị đúng so với các bar còn lại chứ không thể hiện giá trị tối đa như trước đây.

New ribbon is now on by default: sau nhiền tháng thử nghiệm, thanh ribbon này chính thức được áp dụng từ phiên bản nâng cấp tháng 3 này.

Hàm DAX mới: COALESCE. dataMAKER sẽ có bài chi tiết hơn về cách dùng hàm này trong phần DAX.

Ở phần Visualizations, chúng ta có 1 chart khá hay: Waterfall chart của xViz

Phần Template Apps, chúng ta có 2 apps mới:

Azure DevOps dashboard by Data Maru

TeamsPower by Encamina

Ngoài ra, còn một số cập nhật khác.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *