30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn cách dùng Conditional Formatting trong trong bảng hoặc matrix trong Power BI Desktop (Phần 2)

Để tiếp tục bài viết hôm trước về Conditional Formatting, trong bài viết hôm nay dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn các phương pháp cuối cùng của Conditional Formatting dùng trong bảng hoặc matrix đó là Data Bar và Icons

1. Phương pháp định dạng có điều kiện bằng Data Bars

Để thực hiện định dạng có điều kiện bằng thanh dữ liệu các bạn cũng thực hiện các bước tương tự như thực hiện ở phương pháp Background ColorFont Color:

Chọn Conditional Formatting-> Data Bars.

Hộp thoại Data Bars được mở ra, trong hộp thoại Show bar only không được chọn theo mặc định, vì vậy các ô trong bảng hiển thị thanh dữ liệu và giá trị thực, chỉ để hiển thị thanh dữ liệu, các bạn tích chọn vào ô Show bar only. Bạn có thể chỉ định các giá trị tối thiểu, tối đa, màu và hướng của thanh dữ liệu cũng như màu trục, cuối cùng chọn OK để hoàn tất các bước.

Kết quả trả về khi áp dụng thanh dữ liệu cho cột Total Sales như hình bên dưới:

2. Phương pháp định dạng có điều kiện bằng Icons

Để thực hiện định dạng có điều kiện bằng các icons, chọn Conditional Formatting-> Icons. Trong hộp thoại Icons bên dưới Format by có 2 sự lựa chọn: Rules Field Values.

Trong Rules, hãy nhập 1 hoặc nhiều điều kiện If và chọn một biểu tượng áp dụng cho mỗi điều kiện.

Để định dạng theo Field Values hãy chọn trường, trong Based on Field chọn một trường mình muốn thể hiện giá trị dựa trên.

VD: Cột Total Sales được thiết lập thêm các biểu tượng dựa trên 3 quy tắc của giá trị Total Sales Cost:

Cuối cùng chọn OK.

Kết quả nhận được khi áp dụng định dạng có điều kiện bằng Icons.

Như vậy là dataMAKER đã hướng dẫn cho các bạn tất cả các phương pháp Conditional Formatting sử dụng cho bảng hoặc matrix trong Power BI, chúc các bạn thực hiện thành công. Và hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của dataMAKER nhé!

One thought on “Hướng dẫn cách dùng Conditional Formatting trong trong bảng hoặc matrix trong Power BI Desktop (Phần 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *