30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Cách tạo chart bằng tính năng Q&A trong Power BI

  • Tìm hiểu về Q&A Visual

Đôi khi, cách nhanh nhất để nhận được câu trả lời từ dữ liệu của bạn là thực hiện tìm kiếm trên dữ liệu của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tính năng Q&A trong Power BI sẽ giúp bạn khám phá dữ liệu của mình bằng ngôn từ của riêng bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên, Q&A Visual cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ và nhận câu trả lời dưới dạng hình ảnh. Sau khi hoàn tất đặt câu hỏi, một visual sẽ được tạo và nó hoạt động giống như các visual khác với đầy đủ các tính năng cross-filtering, cross-highlighting…

  • Cách tạo Q&A visual

Để tạo Q&A Visual trên dữ liệu của mình, các bạn load dữ liệu vào Power BI, ở tab Visualizations các bạn chọn tiểu tượng Q&A như hình bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể tạo Q&A visual bằng cách đúp chuột vào vị trí trống trên màn hình canvas.

Q&A Visual hiển thị với hộp thoại câu hỏi phía trên cùng đây là nơi các bạn sẽ đặt câu hỏi (Lưu ý: Hiện tại Power BI chỉ cho phép các bạn chỉ có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh). Các khung màu xanh là các câu hỏi gợi ý giúp người dùng xem nhanh báo cáo dữ liệu của mình.

Bây giờ dataMAKER sẽ thực hiện đặt câu hỏi “Revenue by Manufacturer” để xem Doanh Thu theo Nhà Sản Xuất.

Hoặc dataMAKER muốn xem Doanh thu theo Nhà sản xuất bằng biểu đồ tròn dataMAKER đặt câu hỏi như sau:

Sau khi tạo nhanh các visual, các bạn muốn giữa lại visual trong Report của mình các bạn thực hiện click vào icon (như hình bên dưới) để tắt tính năng Q&A.

Ngoài ra, bạn có thể ‘train’ cho cho Q&A Visual các câu hỏi mà bạn hay cần để không cần thao tác lại hoặc định nghĩa các từ đồng nghĩa giúp cho việc đặt câu hỏi dễ dàng hơn. Thêm một tính năng mới có trong tháng 8/2021 là bạn có thể chia sẻ bộ Q&A này với đồng nghiệp để tối ưu & đồng nhất các thuật ngữ.

Như vậy là dataMAKER đã hướng dẫn cho các bạn các bước thực hiện tạo một Q&A Visual trong Power BI. Chúc các bạn thực hiện thành công, và hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *