30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Webinar “Phân tích dữ liệu và hiệu quả kinh doanh với giải pháp Power BI” cho khách hàng và các đối tác ngày 10/03/2022

Phối hợp cùng với Microsoft Việt Nam, nhà phân phối TECHNOVA và ICT24H đã tổ chức và thực hiện thành công 02 buổi webinar về Microsoft Power BI với chủ đề “Phân tích dữ liệu và hiệu quả kinh doanh với giải pháp Power BI” cho các khách hàng và đối tác. Thu hút khá nhiều sự quan tâm của các anh chị khách hàng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau

Nội dung buổi webinar xoay quanh chủ để chính về Power BI:

  • Giới thiệu về sản phẩm Microsoft 365, khai thác sự hiệu quả và tối ưu sản phẩm.
  • Tổng quan về Power BI – Power BI là gì?
  • Mô hình Power BI dành cho doanh nghiệp – Các lưu ý trong tư vấn và triển khai.
  • Các bước để xây dựng báo cáo phân tích dữ liệu với Power BI.

Qua buổi webinar chung tôi mong rằng những nội dung được truyển tải qua thời lượng có giới hạn giúp cho khách hàng có thêm thông tin và độ tin cậy trong việc triển khai ứng dụng Microsoft Power BI vào việc phân tích dữ liệu cũng như ứng dụng các sản phẩm Microsoft 365 cho quý doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *